Reflexionisme

Kröllermuler-pp-art-A

Reflexionisme

PP- Art Reflexionisme , dit is een ontwikkeling in het bestaand weergeven van een niet bestaand object. Het wordt geprojecteerd op HDM, dit is een metaal dat een speciale coating heeft. Door HDM te gebruiken is er een zeer hoge resolutie mogelijk waardoor het lijkt alsof het echte leven zo is overgezet . Er is voor elk budget een mogelijkheid om in aanraking te komen met Reflexionisme. Het is zeer duurzaam en bijna onverslijtbaar zowel binnenshuis als buitenshuis.

PP- Art Reflexionism, this is a development in the existing rendering of a non-existing object. It is projected on High Definition Metal ( HDM ), which is a metal that has a special coating. By using HDM, a very high resolution is possible, making it look like real life has been transferred that way. There is an opportunity for every budget to come into contact with Reflexionism. It is very durable and almost indestructible both indoors and outdoors.

Red Instruction

Red Instruction

Nunspeet

Nunspeet

Krakau

Krakau