HD-Metaal

HD-Metaal

De objecten dan wel beelden worden door middel van de Dye sublimatie technieken op de oppervlakten geïnjecteerd. De oppervlakten zijn bewerkt met een speciale coating. Wij maken gebruik van het HD-Metaal van de firma Chromaluxe, dit bedrijf is wereldleider op het gebied van sublimatie prints. Het gebruik van de Dye sublimatie techniek resulteert in kwalitatieve afdrukken met haarscherpe beelden en kleuren. HDM is de afkorting van High Definition Metal, dat wil zeggen een zeer hoge resolutieafdruk op metaal. Door de hoge resolutie is de foto gedetailleerder zichtbaar , daarbij zijn de kleurengradaties in de lichtere partijen zeer vloeiend van beeld.

Kröllermuler-zaal-HD-1-pp-art-1-scaled
Kröllermuler-zaal-HD-2-pp-art-1-scaled

HD-Metal

The objects or images are injected onto the surfaces using the Dye sublimation techniques. The surfaces are treated with a special coating. We use the HD-Metal from the company Chromaluxe, this company is the world leader in the field of sublimation prints. The use of the Dye sublimation technique results in a qualitative print with razor sharp images and colors. It guarantees a long life of the images and colors. HDM is short for High Definition Metal, that is, a very high resolution print on metal. Due to the high resolution, the photo is visible in more detail, while the color gradations in the lighter areas are very clear.